Gemeente Wijchen

"Door Niek's deskundige inbreng en kennis van de markt meerdere succesvol verlopen trajecten"

Met het plaatsen van digitale informatiepanelen op de komgrenzen in Wijchen is de samenwerking met Niek Snel van Accompany Media gestart. Op initiatief van de Raad is een onderzoek gestart naar de mogelijkheden van digitale informatieborden in Wijchen. Niek Snel heeft ons daarin goed bijgestaan. Samen met raadsleden, ondernemers en andere belangengroepen heeft Niek de mogelijkheden inzichtelijk gemaakt en na goedkeuring de aanbesteding en de overeenkomsten verzorgd.


Na dit succesvol verlopen traject heeft Niek ons bijgestaan in de aanbesteding van de klokkenreclame alsook de aanbesteding van een concessie voor de vervanging van 30 abri’s. De trajecten zijn goed en soepel verlopen. Zijn deskundige inbreng, kennis van de markt hebben zeker een positieve bijdrage geleverd aan het succes.


Rino Vinke


Meer recenties

Generatie 1

Han Snel

Han Snel senior 13 januari 1903 was algemeen directeur van wijnhandel Kraaij en Co.  Geïnspireerd door en na een bezoek aan  reclamemakers in New York startte hij met het  verkopen van wijn per brief. Ondernemers vroegen hem, vanwege het grote succes, ook voor hun verkoopbrieven te schrijven.

Get In Touch