Gemeente Heusden

"Accompany Media heeft in de persoon van Niek Snel uitstekend werk geleverd"


De gemeente Heusden stond voor de verlenging van de contracten voor abrireclame en lichtmastreclame. Vanwege gebrek aan kennis over deze onderwerpen uiteindelijk terecht gekomen bij Accompany Media. Vanwege het aflopen van de contracten moest snel geacteerd worden.


Niek heeft blijk gegeven van kennis en kunde en een breed netwerk op het vlak van reclame(aanbestedingen). Hij reageert snel op vragen en is ook bereid om advies te geven over onderwerpen die buiten de bestaande kaders vallen.

Door Accompany Media heeft de gemeente Heusden de komende jaren weer degelijk contracten met aanbieders van reclame.

Groet,

Ardjan Stegehuis

Gemeente HeusdenMeer recenties

Generatie 1

Han Snel

Han Snel senior 13 januari 1903 was algemeen directeur van wijnhandel Kraaij en Co.  Geïnspireerd door en na een bezoek aan  reclamemakers in New York startte hij met het  verkopen van wijn per brief. Ondernemers vroegen hem, vanwege het grote succes, ook voor hun verkoopbrieven te schrijven.

Get In Touch