Gemeente Heerenveen

Adequate kennis en duidelijk meeropbrengsten voor de gemeente gerealiseerd

De gemeente Heerenveen heeft in samenwerking met Accompany Media alle reclame-contracten onder de loupe genomen. Accompany Media heeft een adequate kennis van deze markt en heeft duidelijk meeropbrengsten voor de gemeente gerealiseerd. De tarieven welke hiervoor in rekening zijn gebracht, zijn marktconform. De gemeente is zeer tevreden over de kennis en adequaatheid van handelen en het nakomen van gemaakte afspraken.


Nico Zeldenthuis


Meer recenties

Generatie 1

Han Snel

Han Snel senior 13 januari 1903 was algemeen directeur van wijnhandel Kraaij en Co.  Geïnspireerd door en na een bezoek aan  reclamemakers in New York startte hij met het  verkopen van wijn per brief. Ondernemers vroegen hem, vanwege het grote succes, ook voor hun verkoopbrieven te schrijven.

Get In Touch